ترالی حمل غذا
انواع ترالی
ترالی حمل غذا

 

 انواع ترالی حمل غذا :

  • ترالی حمل غذا 2 طبقه     کد کالا :  YTA-H149
  • ترالی حمل غذا 3 طبقه     کد کالا :  YTA-H150

مشخصات :

دارای دو دستگیره در طرفین و طبقات استیل - دو چرخ ترمز دار