پایه لگن
دیگر محصولات
پایه لگن

 انواع پایه لگن :

  1.    پایه لگن بلند 5 پره PVC یک خانه       

  • مشخصات :

       مدل یک خانه 

 

   کد کالا :  YTA-H161

 

 


  2.   پایه لگن بلند 5 پره PVC دو خانه          

  • مشخصات :

      مدل دو خانه 

    کد کالا : YTA-H162

 

 

 

  3.   پایه لگن کوتاه                                

 

  • مشخصات :

       آبکاری شده 

   کد کالا : YTA-H163