انواع تخت الکتریکی
انواع تخت
انواع تخت الکتریکی

تخت الکتریکی      

    تمام اتو ماتیک
    با قابلیت تغیر ارتفاع
    سر تختی ABS
    کفه صفحه فلزی
    بد ساید فولدینگ با جک گازی

ابعاد:

    طول: 218 cm
    عرض: 104 cm
    ارتفاع: 103 c

 

 

 


تخت ICU  CCU الکتریکی    

    تمام اتوماتیک
    با قابلیت تغیر ارتفاع
    با قابلیت CPR
     سر تختی ABS
    کفه ABS
    بد ساید فولدینگ با جک گازی

ابعاد:

    طول : 224 cm
    عرض: 118 cm
    ارتفاع: 70-51 cm

محصولات مشابه