ترالی حمل پرونده
انواع ترالی
ترالی حمل پرونده

 

 

 انواع ترالی حمل پرونده :

  • ترالی حمل پرونده 10 خانه    کد کالا :  YTA-H151
  • ترالی حمل پرونده 20 خانه    کد کالا :  YTA-H152
  • ترالی حمل پرونده 30 خانه    کد کالا :  YTA-H153

مشخصات :

خانه فرم فلزی با روکش رنگ الکترواستاتیک