تشکچه ژل برجسته
تشکچه روی ویلچر
تشکچه ژل برجسته


تشکچه ژل:

 

تشکچه های COMFY  از ژل پلیمری پیشرفته ای ساخته شده است که این ژل به همراه طراحی خاص تشکچه به از بین رفتن گرما و فشارهای نامطلوب ناشی از وزن بیمار به هنگام نشستن های طولانی مدت کمک می کند. از مزایای استفاده ژل در تشکچه این است که  ضمن تامین سطح نرم و صاف و ایجاد حس راحتی در بیمار ،در صورت سوراخ شدن یا پارگی یا سرما هیچگونه تبخیر ، ریزش ، خشک و سخت شدن  ژل را در پی نخواهد داشت .  همچنین ژل به کار رفته در این تشکچه ها در مقابل باکتری ها و مواد خروجی بدن بسیار مقاوم می باشند . . جنس تشکچه بسیار مقاوم است و توانایی جذب میکروبها در آن بسیار پایین می باشد . برای تمیز کردن آن می توان از آب ولرم و صابون استفاده نمود.