تخت آسایشگاهی
انواع تخت مکانیکی
تخت آسایشگاهی

 

تخت آسایشگاهی درجه یك

مشخصات :

کفه توری، یك شكن با چرخ ترمزدار، با بدساید
پروانه ای با کاربری جدا شدن
رنگ الكترواستاتیك کوره ای سفید
 پروفیل با ورق ضخامت 5/1 میلی متر
ارتفاع بستر تخت 50 سانتی متر
جنس مهره وپیچ هندل از فولادAS
جهت جلوگیری از فرسایش
سرتختی از لوله 32 با ضخامت 5/1 میلی متر
جوش اتصالاتCO2
با استاندارد پزشكی و ایزو