تخت 1 و 2 و 3 شکن
انواع تخت مکانیکی
تخت 1 و 2 و 3 شکن


تخت سه شکن با قابلیت تغیر ارتفاع

بد ساید بازویی
سر تختی MDF
کفه ABS

 
ابعاد:

طول: 208 cm
عرض: 100 cm
ارتفاع: 103 CM

 

 


 

تخت سه شکن با قابلیت تغیر ارتفاع

با قابلیت تغیر ارتفاع
بد ساید بازویی
سر تختی ABS
کفه فلزی

 
ابعاد:

طول: 208 cm
عرض: 100 cm
ارتفاع : 103 cm


 

 

تخت یک شکن با کفه توری       

کفه توری
سر تختی MDF
بد ساید بازویی

 
ابعاد:

طول: 200 cm
عرض: 90 cm
ارتفاع : 103 cm