ترالی حمل کپسول
انواع ترالی
ترالی حمل کپسول

 

انواع ترالی حمل کپسول :

  • ترالی حمل کپسول 10 لیتری           کد کالا : YTA-H154
  • ترالی حمل کپسول 20 لیتری           کد کالا : YTA-H155
  • ترالی حمل کپسول 40 لیتری            کد کالا : YTA-H156