تهیه ویلچر توسط مدیریت شعب بانک ملت کرمان برای چهل تن از افراد دارای معلولیت
 

تهیه ویلچر توسط مدیریت شعب بانک ملت کرمان برای چهل تن از افراد دارای معلولیت

در مراسم اهدا این ویلچرها که با حضور تنی چند از مسئولین بانک ملت و بهزیستی استان کرمان برگزار گردید علی رضا احمدی پور معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمان در سخنان کوتاهی گفت :  تامین بستر مناسب به زیستن همه افراد جامعه به ویژه افرادی که ناخواسته دچار محدودیتهای جسمی وذهنی هستند از ارزشمند ترین وماندگارترین خدمات به جامعه انسانی خواهد بود.
وی اذعان داشت : در همین راستا وبه مناسبت فرا رسیدن روز جهانی وهفته ملی افراد دارای معلولیت با اجرای طرح پویش « هدیه شعبه ما ؛  یک ویلچر»  در سطح استان کرمان کارکنان خیر خواه ونیک اندیش شعب بانکهای ملت در سطح استان کرمان با همراهی ارزشمند خود در این پویش، زمینه تهیه چهل دستگاه ویلچر مرغوب را برای مددجویان واجد شرایط وشناسایی شده در سطح استان کرمان فراهم آوردند که امروز با مسرت فراوان در مراسم اهدا این ویلچرها شرکت نموده ایم وامید واریم با تداوم  اینگونه اقدامات شاهد رفع مشکل کمبود وسایل کمک توانبخشی برای افراد دارای معلولیت در سطح استان کرمان باشیم.
 در ادامه این مراسم مرادی رییس امور شعب بانک ملت استان نیز در سخنانی با تقدیر از خدمات ارزشمند مجموعه بهزیستی به جامعه وبه ویژه افراد دارای معلولیت عنوان داشت: روز جهانی افراد دارای معلولیت تنها بهانه ای است تا توجه همه جامعه را به این قشر توانمند وپر استعداد جلب نماید واین مهم را یاد آوری کند که تنها با همراهی وهمکاری خیر خواهانه ومسئولانه همه آحاد جامعه است که میتوان زمینه بروز وشکوفایی استعدادهای نهفته به خصوص در این قشر را شکوفا نمود وزمینه زندگی قابل قبول وپویا را برای آنان فراهم آورد.
وی  در پایان سخنان خود افزود: با مسرت فراوان امروز شاهد شکوفایی وتلالو زیبای همراهی وهمدلی مسئولانه کارکنان  نیکوکار شعب بانکهای ملت استان در این مراسم هستیم که امید واریم این خیر خواهی ونیک اندیشی در سایر  زمینه های مورد نیاز همچنان تداوم داشته باشد.