لوازم جانبی و قالب های گوشی
سمعک
لوازم جانبی و قالب های گوشی

 

لوازم جانبی و قالب های گوشی


قالب های گوشی آماده
قالب مناسب برای سمعک پشت گوشی ، یکی ازمهمترین نکات درتجویز سمعک می باشد. قالب ها دراندازه ومدل های مختلف در دو نوع نرم وسخت موجودهستند. ادیولوژیست شما با توجه به نوع و میزان کم شنوایی ، قالب مناسب پشت گوشی را برای شما انتخاب می کند. 

افرادیکه دچارعفونت های گوش میانی و خارجی هستند و یا به دلیلی نباید آب،هنگام استحمام و یا شنا کردن ، وارد گوش آنها شود ، کاندید استفاده از قالب های ضد آب هستند. برای تهیه قالب ضد آب ، ادیولوژیست از گوش شما قالب اولیه تهیه می کند و سپس آن را برای ساخت به لابراتوار می فرستد.


قالب ضد صوت
افرادیکه در معرض سر و صدای خیلی بلند هستند، بهتر است برای حفاظت شنوایی خود،از قالب های ضد صوت استفاده کنند.این قالبها هم بصورت آماده موجود می باشد و هم می تواند بصورت اختصاصی برای هر فرد ساخته شود. برای تهیه قالب ضد صوت ، ادیولوژیست از گوش شما قالب اولیه تهیه می کند و سپس قالب نرم از روی آن ساخته می شود

از شنوایی خود محافظت کنید.
اگر شما موزیسین هستید و در کنسرت ها و استریوهایی با سر و صدای زیاد فعالیت می کنید. از Earasers بهره بگیرید. Earasers ها مثل پلاگ های گوشی نیست که تمامی صدای محیط را کم کند و احساس کیپی در گوش هایتان ایجاد بکند بلکه صداها و نویزهای با ولوم بالا را فیلتر میکند و شما میتوانید در یک سطح راحت شنوایی بشنوید. 

محصولات پاک کننده سمعک با توجه به نشات گرفتن از تفکری نوین، محصولاتی موثر و کارآمد هستند. یک محصول کارآمد، ماحصل یک نظریه کارآمد است که این نظریه برگرفته از عوامل گوناگونی است. مهمترین عامل از ابتدای شکل گیری نظریه تا به تحقق پیوستن آن همواره یافتن راه کاری مناسب در جهت حل مسائل بوده است

قالب های گوش در رنگ های مختلف است.