Speech pro

 

 

 

SpeechPro

 

پرسنا مدیکال همواره پیشگام و پیشرو در صنعت و تکنولوژی سمعک بوده و هیچگاه دست از تلاش بر نمی دارد. در تمام سمعکهای تولید شده این کمپانی سعی بر این شده است که از آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه فیتینگ و بالاترین سطح ارائه خدمات به بیماران بهره بگیریم. SpeechPro ، اولین سیستم فیتینگ اتوماتیک در جهان است که می تواند با صدای زنده یا بصورت صدای ضبط شده، برنامه ریزی کند. لذا ما توانستیم پیشرفته ترین ابزار شنوایی را که در جهان نظیر ندارد  تولید کنیم. SpeechPro برنامه نویسی و الگوریتم گفتار زنده نقشه برداری شده (speech mapping) را با هم ادغام نموده و ایجاد یک پروتکل تطبیقی برنامه نویسی (Adaptive programming protocol)کرده است . جالب تر اینکه ، SpeechPro با اندازه گیری پاسخ سمعک در گوش و تنظیم خودکار سمعک مناسب به آن بیمار، REURرا نیز محاسبه می کندما تصمیم گرفتیم فراتر از همه حرکت کنیم و بیندیشیم، حتی فراتر از استاندارد ها.   SpeechPro اولین برنامه مناسب سفارشی برای بیماران می باشد . همانطور که هر گوش تحت تاثیر سیگنال های متفاوت صوتی است لذا ما به بررسی داخل گوش توسط میکروفن-پروپ(Microphone-Probe) اقدام نموده ایم. این اندازه گیری به ارزیابی میزان تاثیر گذاری دیواره ها و کانال گوش فرد بر روی صداهای ورودی منجر گردید.  تمامی این موارد مطابق با استاندارد ارائه گردیده است و با این شناخت نسبت به گوش های افراد مختلف؛ برنامه ها و راه حل های متفاوت بصورت جداگانه جهت درمان ارائه می گردد. 


پرسنا مدیکال همواره پیشرو در تکنولوژی سمعک بوده و ضمن تولید خانواده شگفت انگیز کمک افزارهای شنوایی همراه با SpeechPro، فیتینگ مناسب و پیشرفته را ارائه کرده و سیستم فیتینگ با عملکرد گویا بصورت زنده را برنامه ریزی و تولید نموده است.