درجه کم شنوایی

 

درجه كم شنوايي:


درجه شنوايي از طبیعی (وضعيت عالي) تا كري كامل متغير است و در بين اين دو محدوده درجات مختلفي از كم شنوايي قرار مي گيرد. براي توصيف درجه كم شنوايي از اصطلاحات زير استفاده مي شود:
ملايم (mild) ، متوسط (moderate)،شديد (severe)، عميق (profound) 


•    كم شنوايي ملايم: فرد صداهاي آرام را نمي شنود. در محيط هاي پر سر و صدا در درك صحيح گفتار دچار مشكل مي شود.


•    كم شنوايي متوسط: صداهاي آرام و متوسط را نمي شنوند. در درك گفتار بخصوص در محيط هاي پر سر و صدا مشكل قابل توجهي دارند.


•    كم شنوايي شديد: برخي صداها را مي شنود اما بدون استفاده از سمعك نمي تواند با ديگران ارتباط كلامي برقرار كند.


•    كم شنوايي عميق: برخي صداهاي بسيار بلند را مي شنود اما بدون استفاده از سمعك نمي تواند با ديگران ارتباط كلامي برقرار كند.