چهارمین نمایشگاه تونبخشی
 

چهارمین نمایشگاه تونبخشی

همراهان گرامی

بدین وسیله از شما دعوت می شود از غرفه یکتا در چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات توانبخشی معلولین، جانبازان و صنایع و تجهیزات وابسته دیدن نمایید.

" مجتمع نمایشگاهی گفتگو،

آدرس: برزگراه شهید چمران جنوب، نرسیده به تقاطع پل نصر

زمان : 11  الی 14 مهر ماه 1397

ساعات بازدید: 10 الی 18 "